Op 26 juni 2020 hebben het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio. 
Een onderdeel van het pakket betreft de verdere ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen. 

Ambitie van de Kenniswerf

De ambitie van de Kenniswerf is om een toonaangevende campus te zijn, met een internationale uitstraling. Door het compensatiepakket Wind in de Zeilen komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht. Dit vraagt om een aanscherping van de visie op de ontwikkelingen van de Kenniswerf.

Ontwikkelvisie Kenniswerf

Om de ambities waar te maken, is in co-creatie met de gemeente Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, Scalda en Dockwize de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 opgesteld. Onder begeleiding van een externe procesbegeleider wordt het proces doorlopen van visie naar realisatie. In de bijlage 'Ontwerp Ontwikkelvisie Kenniswerf Vlissingen' is de ontwikkelvisie te zien.