De Kenniswerf is in ontwikkeling! De Kenniswerf wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is.
Planontwikkeling Edisonweg Noord is aangewezen als locatie waar je kunt wonen en werken. We bieden op die locatie daarom woon-werkkavels aan. 

Woon-werkkavels

Op het terrein aan de Edisonweg Noord is er ruimte voor 10 tot 15 bouwkavels. Op één van de bouwkavels staat het bekende Watergebouw. Vanwege de cultuurhistorische waarde wordt dit gebouw behouden. Inmiddels zijn er verschillende kavels verkocht of in optie uitgegeven, en wordt op de eerste kavels al gebouwd. Synchro Bedrijfshuisvesting(externe link) verkoopt de kavels.

Edisonweg
Edisonweg

Geplande werkzaamheden

Om de woon-werkkavels toegankelijk te maken is het terrein bouwrijp gemaakt en is er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Daarnaast zijn alle voorzieningen aangelegd, zoals riolering, kabels en leidingen en is waar nodig de grond gesaneerd om een schone leeflaag te creëren. 

De kavels waar belangstelling voor is, gaan we de komende tijd gereed maken voor bebouwing. Als alle bouwwerkzaamheden klaar zijn, starten we met het gebied woonrijp maken. Dan plaatsen we ook lichtmasten en leggen we de trottoirs aan om langzaam verkeersdeelnemers op de Kenniswerf goed te faciliteren.

Downloads

Informatie voor bewoners en bedrijven Edisonweg-Noord.
Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.