De Kenniswerf is in ontwikkeling! De Kenniswerf wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is.
Omgeving Witte Huis is aangewezen als locatie die bestemd is voor kantoren en bedrijven. Een unieke plek waar ondernemers kunnen samenwerken met het onderwijs.

Kantoor-en bedrijfskavels

Het braakliggende terrein is eigendom van de gemeente en wordt omgevormd tot een aantrekkelijke locatie voor kantoor- en bedrijfskavels.

Moduvision
Moduvision

Geplande werkzaamheden

Er is ruimte voor ongeveer 10 kantoor- en bedrijfskavels. In 2021 werd het bestemmingsplan Kenniswerf Oost herzien, zodat deze beter aansluit op vraag uit de markt. Dit om het voor u nog aantrekkelijker te maken om te bouwen. De bouw van het 1e kavel is begin 2022 gestart. In 2022 werd ook een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd.
Een voorbeeld van een bedrijf dat zich gaat vestigen op één van de kavels is Moduvision. 

Interesse?

Interesse in een kantoor-of bedrijfskavel? Neem dan contact met ons op via e-mail kenniswerf@vlissingen.nl. Er zijn nog een aantal kavels beschikbaar.