Planontwikkeling Omgeving Witte Huis

De Kenniswerf is in ontwikkeling! De Kenniswerf wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is.
Omgeving Witte Huis is aangewezen als locatie die bestemd is voor kantoren en bedrijven. Een unieke plek waar ondernemers kunnen samenwerken met het onderwijs.

Kantoor-en bedrijfskavels

Het braakliggende terrein is eigendom van de gemeente en wordt omgevormd tot een aantrekkelijke locatie voor kantoor- en bedrijfskavels.

Gebouw van Moduvision

Geplande werkzaamheden

Er is ruimte voor ongeveer 10 kantoor- en bedrijfskavels. In 2021 werd het bestemmingsplan Kenniswerf Oost herzien, zodat deze beter aansluit op vraag uit de markt. Dit om het voor u nog aantrekkelijker te maken om te bouwen. De bouw van het 1e kavel is begin 2022 gestart. In 2022 werd ook een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Inmiddels is het bedrijf ModuVision op één van de kavels gevestigd.

In mei 2023 zijn er 2 bunkers gevonden onder de grond van één van de kavels. De verwachting was dat deze naoorlogs al gesloopt zouden zijn, maar alleen het dak is er destijds afgehaald. In overleg met Walcherse Archeologische Dienst en de stichting Bunkerbehoud is een inventarisatie en waardering uitgevoerd, waarna het college heeft besloten om de bunkers te laten slopen. De sloop hiervan is naar verwachting eind 2023 afgerond, zodat de kavel begin volgend jaar geleverd kan worden. In 2024 volgen dan verdere bouwplannen.

Interesse?

Interesse in een kantoor- of bedrijfskavel? Neem dan contact met ons op via e-mail kenniswerf@vlissingen.nl. Er zijn nog een aantal kavels beschikbaar.