Stationsgebied Vlissingen krijgt een nieuwe impuls

Het stationsgebied van Vlissingen krijgt de komende tijd een enorme impuls. Hiervoor heeft de gemeente Vlissingen in samenwerking met stakeholders een Toekomstvisie opgesteld en het rijk stelt 5 miljoen euro ter beschikking. 
Deze ontwikkeling is ook een belangrijke impuls door de Kenniswerf. Benieuwd naar de historie van het station?

Luchtfoto Stationsgebied

Historie Stationsgebied Vlissingen

Vlissingen kende in het verleden niet één maar 2 stations, 'Vlissingen Stad' en 'Vlissingen Centrum'. 
Station 'Vlissingen Stad' werd geopend in 1873, tegelijk met het Kanaal door Walcheren. Het station stond ter hoogte van de keersluis in het Kanaal en was een zogenaamd 'waterstaatstation'. Dit station werd in 1894 weer gesloten en rond 1946 gesloopt.

Station Vlissingen Haven

Na de sluiting van station ‘Vlissingen Stad’ liep de lijn voortaan vanaf Middelburg, via Oost-Souburg naar station ‘Vlissingen Haven’. Omdat er nu geen station meer dicht bij de binnenstad lag, werd er een bootverbinding ingesteld tussen het havenstation en het centrum.
Het oorspronkelijke gebouw van ‘Vlissingen Haven’ maakte in 1894 plaats voor een veel groter gebouw in de stijl van de Neorenaissance. Het gebouw had een speciale wachtkamer voor vorstelijke personen die werd gebruikt door koningen, keizers, grootvorsten en andere adellijke personen die naar Engeland op weg waren of daar vandaan kwamen. In de Tweede Wereldoorlog raakte dit station tijdens een bombardement onherstelbaar beschadigd. 
Ter vervanging werd het huidige stationsgebouw tussen 1949 en 1950 gebouwd. Delen van de perrons, perronoverkapping en muurwerk van het vooroorlogse station bleven behouden. Na de oorlog schrapte men ook de toevoeging 'Haven' uit de naam en ging het station kortweg 'Vlissingen' heten. De officiële opening van het gebouw vond plaats op 18 december 1950.

Verplaatsing havenactiviteiten

In de naoorlogse jaren was er sprake van een afname van het goederenvervoer. Vanaf eind jaren '60 verplaatsten allerlei havenactiviteiten zich naar Vlissingen- Oost, het Sloe. Ook was er een verschuiving van rail- naar wegverkeer.
In 1985 werd Vlissingen officieel gesloten als goederenstation. Vanaf dat moment dus alleen reizigers op de perrons. De aanlegsteiger van de Provinciale Stoombootdienst ligt van oudsher vlak bij het station. Er vaart nu vanaf ongeveer dezelfde plaats een fiets-/ voetveer naar Breskens.

Unieke locatie

Het Stationsgebied bevindt zich nu op een unieke locatie: omringd door water, op het eindpunt van een spoorlijn, op een knooppunt van snelweg (A58) en waterweg en grenzend aan bedrijventerreinen en havengebieden (binnenhaven, buitenhaven, Vlissingen-Oost).
Maar de kansen die deze ligging bieden, worden onvoldoende benut. 
In het opgestelde visiedocument zijn deze kansen beschreven. Benieuwd naar de toekomstvisie voor het Vlissingse Stationsgebied? Hou deze website in de gaten!

Stuurhut

Foto van de Stuurhut

Op het Stationsgebied vind je tegenwoordig de Stuurhut. Via de Stuurhut houden wij je graag op de hoogte van de plannen voor de herontwikkeling van het gebied én nodigen wij iedereen uit om mee te denken en experimenteren.

Op afspraak 

De Stuurhut is ook een ruimte die iedereen kan gebruiken op afspraak. Zoek jij een plek voor een vergadering, een dagje flexwerken, een verjaardagsfeestje of een plek om ongestoord te gamen? 
Geef je idee aan ons door via het formulier of stuur een berichtje via WhatsApp naar 06 25 16 09 66. Wij nemen dan contact met je op.