De Kenniswerf transformeert van een traditioneel, verouderd industrieterrein naar een modern werkgebied waar talentvolle studenten, gevestigde ondernemers en veelbelovende startups worden samengebracht. Door deze veranderingen, verandert ook de mobiliteit. De nieuwe functies richten zich meer op de regio en trekken werknemers, bezoekers, klanten en studenten uit een ruime straal rondom Vlissingen.

Herinrichting Prins Hendrikweg, Oude Veerhavenweg en Edisonweg 

Kenniswerf 5 fases

Om een waardige verbinding te creëren tussen de binnenstad, de Kenniswerf en het stationsgebied gaat de gemeente Vlissingen de hoofdwegen op de Kenniswerf in 5 fases transformeren tot verbindingswegen die passen binnen het gebied waarbij veel oog is voor vergroening en het langzame verkeer, de voetgangers en fietsers. In de afbeelding hiernaast zijn de 5 fases te zien.

Fase 1 Edisonweg-Noord

De herinrichting van de Edisonweg Noordelijk deel betreft de herinrichting van de Edisonweg tussen de Voltaweg en de Hertzweg. Ingezet wordt op een aantrekkelijke verbinding met verblijfskwaliteit, waarbij ook de verouderde ondergrondse infrastructuur toekomstbestendig wordt gemaakt. Ook wordt de loopstrook langs de Voltaweg aangepakt voor een aangename looproute van HZ University of Applied Sciences en Scalda naar Dockwize;

In april 2023 zijn de laatste kabels en leidingen in een nieuw tracé gelegd in het gedeelte Edisonweg tussen de Hertzweg en Voltaweg. Hiermee zijn alle kabel- en leidingwerkzaamheden afgerond;

In mei 2023 is aannemingsbedrijf Hoondert BV gestart met de civiele werkzaamheden. In dit project wordt op 2 locaties een verbinding tussen regenwaterriolen aangelegd; in de Stroomweg en Hertzweg.

De Edisonweg wordt qua profiel versmald. Hierdoor wordt de huidige parkeerstrook het toekomstige trottoir en een strook van de rijbaan wordt deels ingericht als groenstrook en deels als parkeerstrook. Overal wordt nieuw materiaal toegepast. De parkeerstrook wordt ingericht met grasbetontegels, ingezaaid met gras zodat dit een groen karakter heeftIn de Voltaweg wordt de loopstrook geaccentueerd door het toepassen van pixels in de bestaande verharding. Dit gebeurt door middel van zwarte betonstenen in de loopstrook aan te brengen, net als in de Marconiweg. Hiermee wordt de verbinding tussen de HZ, het Scalda en de bedrijven langs de Marconiweg en Dockwize beter zichtbaar.

De verwachting is dat de werkzaamheden duren tot en met 6 oktober 2023, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Fase 2 Prins Hendrikweg

Het huidige beeld van de Prins Hendrikweg is grijs met veel stenen en asfalt en maar weinig groen. Dit willen we veranderen. We gaan van tweemaal 2 rijstroken naar tweemaal 1 rijstrook voor de auto's. Hierdoor komt er voldoende ruimte om aan de beide zijden van de weg een volwaardig fietspad en voetpad aan te leggen.

Klimaat adaptieve maatregelen

Door het aanbrengen van meer groen en bomen krijgt het gebied een aantrekkelijke uitstraling. Daarbij besteden we aandacht aan 'klimaat adaptieve maatregelen'. Dat wil zeggen dat we bij de inrichting rekening houden met klimaatverandering. Denk aan meer groen, zodat bij grote regenbuien het regenwater weg kan stromen en bij extreme hitte het groen voor verkoeling zorgt.

Ontwerp 

Momenteel zijn de voorbereidingen voor fase 2 in volle gang. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waarbij er is gekeken naar bodemverontreinigingen, ontplofbare oorlogsresten, wegverhardingen en flora en fauna. Ook is er uitvoerig afstemming geweest met de nutsbedrijven waar uit is gekomen dat er ook kabels en leidingen aangepast en verlegd dienen te worden.

  • Eind 2020 is gestart met het inventariseren van de wensen van omliggende bedrijven, instellingen en studenten en is er een reizigersonderzoek uitgevoerd en enquête uitgezet. De conclusies vindt u in de bijgevoegde downloadtabel; 
  • In 2022 is er een variantenstudie uitgevoerd. Uit deze studie is een voorkeursvariant gekomen. De voorkeursvariant wordt op het moment nader uitgewerkt. Er wordt onderzoek gedaan, technische oplossingen bedacht en kosten inzichtelijk gemaakt. Zodra er meer bekend is over het vervolg, informeren we u hierover.

Planning

Kabels en leidingen

Op maandag 28 augustus 2023 (week 35) starten de werkzaamheden van KPN en Delta Fiber aan de Prins Hendrikweg op en rondom de kavels nabij de kruising met de Oude Veerhavenweg (stationszijde). Deze werkzaamheden staan gepland tot en met vrijdag 1 september 2023. Op 18 september 2023 (week 38) start DNWG met aanpassingen aan het elektra-net en de waterleiding aan de westzijde van de Prins Hendrikweg (havenzijde). Na de werkzaamheden aan de westzijde worden er door DNWG aanpassingen gedaan aan het elektra-net en de gasleiding aan de oostzijde van de Prins Hendrikweg (stationszijde).

Gedurende de periode van de werkzaamheden is de Prins Hendrikweg naar en van het station via een ingestelde omleiding toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Onderstaand bij documenten vind je de omleidingen en afzettingen vanaf 18 september. Uiteraard houden we je op de hoogte van de verdere planning met betrekking tot de herinrichting van de Prins Hendrikweg.

Fase 3 t/m 5

Fase 3 tot en met 5 zijn nog in ontwikkeling en worden op dit moment afgestemd. Er is nog geen planning bekend. De ontwerpen en planning van deze fases zijn onder andere afhankelijk van de visie voor de Kenniswerf, welke op het moment in samenspraak met o.a. een aantal bedrijven, de HZ en Scalda wordt opgesteld.

Het herinrichten van de wegen op de Kenniswerf is mede mogelijk gemaakt met de Subsidie van de Provincie Zeeland, Fonds Impuls Bedrijventerreinen.