Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Wind in de zeilen (Wiz) afgesloten. Een belangrijke pijler in dit compensatiepakket vormt Kennis & Onderwijs. Daarom zijn vanuit dit pakket middelen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling Kenniswerf, fiche 1D, en voor de realisatie van belangrijke onderdelen van het Delta Climate Center (DCC), fiche 1C, op de Kenniswerf. 

Ambitie voor de Kenniswerf

De ontwikkelvisie valt onder fysieke ontwikkeling Kenniswerf (fiche D). Bovendien is door de gemeente Vlissingen in september 2021 de Toekomstvisie Vlissingen 2040 vastgesteld. Ambitie van deze visie is dat Vlissingen in 2040 dé hotspot voor delta-innovatie is in Nederland.

De Kenniswerf speelt een belangrijke rol in deze ambitie. In 2040 is de Kenniswerf dé stedelijke hotspot met internationale uitstraling waar innoveren, ondernemen, studeren, wonen, ontspannen en recreëren centraal staan. Op de Kenniswerf komt alles samen. Het openbaar vervoer, belangrijke snel- en hoofdwegen en de havens. Of je hier nu studeert, onderneemt of verblijft. Kenniswerf is je thuishaven, maar ook het vertrekpunt voor je toekomst. Kortom hét innovatiedistrict van Zeeland.

Ontwikkelvisie Kenniswerf

Om de ambities waar te maken, wordt in cocreatie met de gemeente Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, Scalda en Dockwize de ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 opgesteld. Onder begeleiding van een externe procesbegeleider, Hevo, wordt het proces doorlopen van visie naar realisatie.

Ontwikkel visie proces
Ontwikkel visie proces

Planning

Tijdens een 3-tal creatiesessies is nagedacht over wat de visie is op de Kenniswerf in 2040 en welke activiteiten en programma hier bij horen. Een volgende stap is om het programma te vertalen naar een ruimtelijk kader. De verwachting is dat de eerste resultaten in het voorjaar 2023 gepresenteerd kunnen worden. Hiervoor zullen participatiemomenten ingepland worden.