Ontwikkelvisie Kenniswerf

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Wind in de zeilen (Wiz) gesloten. Een belangrijke pijler in dit compensatiepakket vormt Kennis & Onderwijs. Om die reden zijn vanuit het compensatiepakket middelen beschikbaar gesteld voor:

  • de gebiedsontwikkeling Kenniswerf, fiche 1D van het compensatiepakket;
  • de realisatie van belangrijke onderdelen van het Delta Climate Center (DCC) op de Kenniswerf, fiche 1C van het compensatiepakket.

Ambitie voor de Kenniswerf

De Ontwikkelvisie valt onder fysieke ontwikkeling Kenniswerf (fiche D). Daarnaast is door de gemeente Vlissingen in september 2021 de Toekomstvisie Vlissingen 2040 vastgesteld. Ambitie van deze visie is dat Vlissingen in 2040 dé hotspot voor delta-innovatie is in Nederland.

Rol Kenniswerf in Toekomstvisie Vlissingen 2040

De Kenniswerf speelt een belangrijke rol in deze ambitie. In 2040 is de Kenniswerf dé stedelijke hotspot met internationale uitstraling waar innoveren, ondernemen, studeren, wonen, ontspannen en recreëren centraal staan. 
Op de Kenniswerf komt alles samen. Het openbaar vervoer, belangrijke snel- en hoofdwegen en de havens. Of je hier nu studeert, onderneemt of verblijft. De Kenniswerf is je thuishaven, maar ook het vertrekpunt voor je toekomst. Kortom hét innovatiedistrict van Zeeland.

Ontwikkelvisie Kenniswerf

De 3 locaties die het hart van De Kenniswerf vormen. Zie de paragraaf 'Ontwikkelvisie Kenniswerf'
De 3 locaties die het hart van De Kenniswerf vormen.

Om de ambities waar te maken is in co-creatie met de gemeente Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, Scalda en Dockwize, de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 opgesteld. De ontwikkelvisie is op 27 juni 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Hart van de Kenniswerf

Het hart van de Kenniswerf is de plaats waar Dockwize, Scalda en HZ University of Applied Sciences actief zijn op het gebied van ondernemerschap, onderzoek en onderwijs.
In de bijgevoegde afbeelding zijn deze locaties (van boven naar beneden) voorzien van een gekleurd hartje.

Vervolg: ontwikkelende aanpak met deelprojecten

Om de ontwikkeling van het hart van de Kenniswerf verder op gang te brengen, worden deelprojecten opgestart met de partners in het gebied. Het gehele eindbeeld wordt dus nog niet tot in detail uitgewerkt.

In 2024 zijn de volgende deelprojecten voorzien:

  • Deelproject Groene Loper / verbinding met PSD-gebouw / herinrichting Edisonweg Zuid;
  • Deelproject Foodlab;
  • Deelproject studentenhuisvesting;
  • Deelproject mobiliteit en parkeren;
  • Deelproject digitale community.

Planologische besluitvorming

Omdat de ontwikkelvisie is vastgesteld, wordt door de gemeente in samenwerking met de partners, verder gewerkt aan het planologische kader voor dit gebied. Dit moet binnen afzienbare tijd resulteren in een door de gemeenteraad vastgesteld Omgevingsplan.

Toekomstige deelprojecten

In de toekomst zullen er voor de ontwikkeling van de Kenniswerf belangrijke nieuwe deelprojecten ontstaan met (mogelijk nieuwe) partners. Op dit moment is nog niet altijd duidelijk om welke deelprojecten dit zal gaan. 
De ontwikkelende aanpak zal zo de ontwikkeling van de Kenniswerf steeds verder voortbewegen.