Werkzaamheden Prins Hendrikweg augustus 2023 - maart 2024

Om een waardige verbinding te creëren tussen de binnenstad, de Kenniswerf en het stationsgebied gaan we de hoofdwegen op de Kenniswerf in 5 fases transformeren tot verbindingswegen die passen binnen het gebied.
Fase 1 (Edisonweg noord) is al bezig en de voorbereiding voor fase 2 (herinrichting Prins Hendrikweg) is in volle gang! Fase 2 omvat de Prins Hendrikweg van het station tot de kruising met de Oude Veerhavenweg.

Doel herinrichting

Het doel van de herinrichting van de Prins Hendrikweg is om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren, de verblijfskwaliteit te verbeteren en de verkeerscirculatie te optimaliseren.

Planning werkzaamheden

  • Op 18 september 2023 is DNWG gestart met aanpassingen aan het elektra-net en de waterleiding aan de westzijde van de Prins Hendrikweg (havenzijde). Tijdens de kerstvakantie (week 52 2023 en week 1 2024) worden de werkzaamheden stilgelegd. In week 2 van 2024 worden deze werkzaamheden weer hervat;
  • Na de werkzaamheden aan de westzijde worden er door DNWG aanpassingen gedaan aan het elektra-net en de gasleiding aan de oostzijde van de Prins Hendrikweg (stationszijde). Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met maart 2024.

Tijdens de werkzaamheden is de Prins Hendrikweg naar en van het station, via een ingestelde omleiding toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Op de bijgevoegde tekening staan de afzettingen en omleidingen vanaf 18 september 2023. De afzettingen en omleidingen voor de andere fases worden op een later moment gedeeld. 
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de pagina Herinrichting wegen Kenniswerf