Met een aantal collega’s werkt Wilma Boonstra vanuit Provincie Zeeland als aanjager en verbinder voor Campus Zeeland. 

KAAP
KAAP

“Het is een hele leuke rol, er gebeurt ontzettend veel in Zeeland en het mooie is dat je het met elkaar doet. Zeeland is nu vaak nog onterecht een witte vlek op de kaart. Ik denk dat het aan ons allemaal de opdracht is om te laten zien welke mooie dingen hier gebeuren.”

Kenniswerf

Volgens Wilma is de Kenniswerf daar een goed voorbeeld van. De campusvorming rondom de kennispartijen, startups, gevestigde bedrijven en de aanwezigheid van incubator Dockwize en innovatiepunt de KAAP(externe link) wordt door haar genoemd als een ontzettend goede ontwikkeling.
Wilma vertelt meer over wat Campus Zeeland precies inhoudt en welke rol de Kenniswerf en innovatiepunt de KAAP spelen in de Zeeuwse kennis en infrastructuur.

Campus Zeeland

"Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven versterken."

Onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Zeeland versterken

“Campus Zeeland is ontstaan vanuit adviezen van de onderwijsautoriteit Zeeland (OAZ). Onder de verantwoordelijkheid van de OAZ hebben de triple helixpartners, overheden, onderwijs en bedrijfsleven, een aantal jaar gewerkt aan de versterking van de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Zeeland.
Ook hebben deze partners aan de OAZ gevraagd advies uit te brengen over hoe de Zeeuwse economie en Zeeuwse opgaven versterkt kunnen worden door deze beter te koppelen aan het hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De OAZ kwam toen met het adviesrapport ‘Campus Zeeland’. Om de plannen en ambities te realiseren is er geld beschikbaar gekomen vanuit nationale en lokale overheden waardoor we al een heleboel plannen hebben kunnen realiseren.” Campus Zeeland bestaat uit drie onderdelen: de Bèta Campus, de Kennis- en Innovatienetwerken en de onderwijs en onderzoekspoot."

Bèta Campus

“De Bèta Campus heeft als doel het versterken van het bèta onderwijs in Zeeland. Het Joint Research Centre Zeeland van HZ University of Applied Sciences, Scalda en URC valt bijvoorbeeld hieronder en wordt volgend jaar geopend. Ook de nieuwe opleiding Engineering van URC is hier een ontwikkeling in. Dit is een unieke opleiding op college niveau in Nederland.
Binnen een paar jaar verwachten we meer dan 100 studenten die deze opleiding volgen. De derde poot binnen de Bèta Campus is het samenwerkingsplatform Deltavraagstukken waar onderzoeken op gebied van water, energie en voedsel worden gedaan. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met Universiteit Gent, Universiteit Utrecht en Universiteit Wageningen.”

Onderwijs en Onderzoek

“Het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen dreigde om te vallen. Er was een tekort aan leerlingeninstroom en er waren teveel scholen. Er is daarom, samen met de scholen en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten een lobby richting het Rijk opgezet. Vervolgens is in samenspraak met diverse Ministeries van het Rijk een plan opgesteld om het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen toekomstbestendig te maken. Dat lukt goed.
Het is nog lang niet klaar maar dat is een belangrijk onderdeel waar mijn collega aan werkt. Daarnaast steunen we allerlei initiatieven op het gebied van onderwijs zoals het Roosevelt Institute For American Studies. We zijn daarnaast bezig met allerlei ontwikkelingen zoals groen onderwijs en hybride onderwijs.”

Kennis- en Innovatienetwerken

“De Kennis-en Innovatienetwerken zijn echt bedoeld om bedrijven en kennisinstellingen meer te kunnen laten doen op het gebied van innovatie. Toen we begonnen met Campus Zeeland was het duidelijk dat er veel subsidies te krijgen zijn voor innovatieve projecten maar dat die vrij weinig in Zeeland landen. Voordat je een goede aanvraag hebt geschreven moet je echt veel tijd en kennis hebben en de juiste partijen vinden, een consortia bestaande uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden, om het met elkaar uit te voeren.
Er waren al een aantal K&I netwerken in Zeeland maar daar moesten er meer van komen. We wilden eigenlijk in elke belangrijke economische sector van Zeeland één of twee van dat soort netwerken. Aan de ene kant om geld naar Zeeland te halen maar juist ook om die innovatiekracht te versterken en de samenwerking met het onderwijs te bevorderen. Dat is gelukt; momenteel zijn er ongeveer 10 K&I netwerken waarin rond de 300 bedrijven samenwerken met kennisinstellingen en overheden.”

Innovatiepunt de KAAP op de Kenniswerf

“De K&I netwerken Fieldlab Zephyros, in de offshore wind, en het KiC|MPi, in de procesindustrie, liepen al langer met de vraag naar een fysieke plek waar je kunt ontwikkelen, testen en demonsteren. We zijn daarom in gesprek gegaan met Impuls Zeeland en Dockwize waarna de bal is gaan rollen. Er was een grote loods beschikbaar aan de Edisonweg op de Kenniswerf en het was zonde om dat te laten lopen, zeker in dat gebied. Dockwize heeft dat verder opgepakt en gemeente Vlissingen aangehaakt waarna in april dit jaar Innovatiepunt de KAAP werd geopend.”

Netwerken

“Het sterke van de KAAP is dat er K&I netwerken en bedrijven aan meebetalen. De huur voor de loods betalen wij of de gemeente niet maar dat doen de partijen zelf. Wij hebben dit jaar subsidie verleend aan de KAAP voor de doorontwikkeling. Wij zien het als goede ontwikkeling in de hele kennis infrastructuur.
We financieren vanuit Campus Zeeland geen inhoudelijke projecten maar helpen graag met organiserend vermogen om het een duwtje in de rug te geven, dat het blijvend is en dat het kan groeien. Het is een goede ontwikkeling voor heel Zeeland en we hebben echt goede hoop dat het iets moois kan worden. Nu is nog maar een kwart van de loods bezet, hoe mooi zou het zijn als het straks vol zit.”

Waarom belangrijk?

“We zien dat het echt belangrijk is voor de netwerken en bedrijven dat ze een fysieke plek hebben waar ze echt met innovaties aan de slag kunnen, waar ze kunnen testen maar ook kunnen demonsteren en aan anderen kunnen laten zien hoe dingen werken of soms juist niet. Ook hopen we dat K&I netwerken en bedrijven elkaar in de KAAP makkelijk weten te vinden en hierdoor ook weer nieuwe samenwerking ontstaat.”

Innovatie

“Hoe mooi is het dat de KAAP op de Kenniswerf staat, een belangrijk gebied voor kennis en innovatie in Zeeland. Ik denk ook belangrijk dat Dockwize daarnaast zit, met hun accelerator programma’s en startups. Het wordt een hart voor innovatie. HZ en Scalda zitten om de hoek en voor UCR is het aan te fietsen en dat is belangrijk. We zien de KAAP niet alleen als plek voor de K&I netwerken en bedrijven, maar zeker ook voor de kennisinstellingen, studenten en scholieren. Ze kunnen daar aan de slag met drones, nacelles en windmolenbladen, samen met de bedrijven, en dat is wat je graag wilt. Scholieren van het Scheldemond zijn al wezen kijken om te zien wat daar gebeurt. Dat is een groot voordeel aan zo’n faciliteit, dat je het echt kunt laten zien.”

Kenniswerf

“Je ziet ook in andere regio’s hoe belangrijk een ‘Kenniswerf’ is. Een soort campus die ontstaat rondom kennispartijen, startups, gevestigde bedrijven, faciliteiten zoals de KAAP en dat heeft aantrekkingskracht. Het is een goede locatie vlakbij de snelweg, met voldoende parkeergelegenheid ,een lunchroom en dichtbij het station. Dus ja, ik denk wel echt dat het veel kansen heeft. Niet alleen op de Kenniswerf gebeuren mooie dingen maar op heel veel plekken in Zeeland wordt gewerkt aan kennis en innovatie. We mogen dat nog veel meer laten zien, zowel in maar ook vooral buiten Zeeland: laat de rest van Nederland ook maar zien dat in Zeeland hele mooie dingen gebeuren.”