Het Zeeuwse mobiliteitssysteem is een hot topic. Verschillende partijen waaronder Provincie Zeeland denken na over hoe we de mobiliteit in Zeeland beter, slimmer en schoner kunnen inrichten. 

De Prins Hendrikweg
De Prins Hendrikweg

Er is al veel werk verzet in deze opgave. Zo zijn de Zeeuwse overheden en andere stakeholders in samenwerking gekomen tot een Regionale Mobiliteitsstategie(externe link) in aanloop naar de nieuwe busconcessie in 2025 en is in het Zeeuws Energieakkoord afgesproken hoe de verduurzaming van mobiliteit gaat bijdragen aan een CO2-reductie van 49% in 2030.

Living Lab Slimme Mobiliteit

Een onderdeel van deze Regionale Mobiliteitsstrategie is het Living Lab Slimme Mobiliteit. Want waarom wachten tot 2025 om nieuwe dingen uit te proberen? In 2019 riep de minister Zeeland al uit tot proefgebied om slimme vormen van vervoer te testen.

Focus

Het Living Lab Slimme Mobiliteit heeft als focusgebied Vlissingen en wordt gefinancierd vanuit het compensatiepakket Wind in de Zeilen(externe link). Een aantal pilots binnen dit Living Lab vindt plaats op de Kenniswerf. Het projectteam van gemeente Vlissingen dat werkt aan de upgrade van het Stationsgebied kijkt of succesvolle pilots een plek kunnen krijgen in de te ontwikkelen mobiliteitshub.

Programma coördinator

De heer R. de Bruijn van Provincie Zeeland is programma coördinator van het Living Lab Slimme Mobiliteit. “We kijken hoe we innovatieve pilotprojecten naar hier kunnen halen om te testen. Als het werkt, kunnen we opschalen en als het niet werkt, afscheid nemen en naar het volgende gaan. De vervoersoplossingen die worden getest, zijn voor heel Zeeland, maar het focus gebied is Vlissingen.”

MaaS apps

De heer R. de Bruijn: “Een hele belangrijke pilot is het naar Zeeland halen van de MaaS (Mobility as a Service) app. Een app waarin je jouw reis kunt plannen, boeken en betalen. En waar alle mobiliteitsvormen op zijn aangesloten, niet alleen het openbaar vervoer. Er zijn landelijk 7 MaaS pilots en we werken samen met het ministerie om alle wielen en varende vervoersmiddelen in Zeeland aangesloten te krijgen. Ook zijn we in gesprek met (toeristische) ondernemers die deelfietsen aanbieden, maar ook met bijvoorbeeld taxibedrijven om hun aanbod zichtbaar te krijgen in de app.
We hopen dat in de loop van volgend jaar het meeste aanbod rond Vlissingen in de MaaS app zit en dat we dat actief kunnen promoten. De MaaS app gaat alles met elkaar verbinden en maakt het aanbod overzichtelijker en breder voor de reizigers.”

Reizen

“We zijn in aanloop naar de MaaS app actief in gesprek met kennisinstellingen als HZ University of Applied Sciences en Scalda om de reizen van studenten te verbeteren. Met het huidige studentenreisproduct is het bijvoorbeeld soms een uitdaging om je stageplek te bereiken, terwijl een deelfiets of deelauto een oplossing kan zijn.
Via een pilot met een MaaS-reisproduct in plaats van een OV-reisproduct kunnen we studenten straks een beter mobiliteitsaanbod doen. Dat is een verkenning die we met de onderwijsinstellingen doen.”

Super slim Laadplein

De heer R. de Bruijn: “In het Vlissingse Stationsgebied zijn we bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor een super slim laadplein(externe link) met zonnepanelen voor bijvoorbeeld elektrische (deel)auto’s en -fietsen. Daar wordt ook de verbinding gemaakt tussen slimme mobiliteit en slimme energie. Op termijn gaan andere voertuigen nog geëlektrificeerd worden, zoals de bussen in de OV-concessie, misschien meerdere schepen in de haven of zelfs de Westerschelde Ferry.
Dus, als we nu al in de ontwikkeling van het Stationsgebied en de Kenniswerf energie leverend worden, kun je daar hele mooie kennisontwikkeling op toepassen en koppelen aan batterijtechnieken, slim laden en ontladen maar ook slimme energie in gebouwen.”

Opgave

“We hebben een grote opgave om klimaatverandering te voorkomen en hebben volgens het Zeeuws Energieakkoord nog 9 jaar de tijd om de afgesproken CO2-reductie te halen. Dat betekent dat alles wat je nu ontwikkelt energieneutraal zou moeten zijn. Je kunt bijvoorbeeld in het Stationsgebied energie opwekken dat weer gebruikt wordt in gebouwen op de Kenniswerf, maar dan moet er nu al rekening gehouden worden met wat er ondergronds gebeurt.
Hoe dik moeten bijvoorbeeld de kabels zijn om al die voeding te regelen? Er vindt daarom in dit stadium al overleg plaats met de netbeheerder en de projectleiders voor bijvoorbeeld de herinrichting van de Prins Hendrikweg.”

Autonoom vervoer

De heer R. de Bruijn: “Vanuit het Living Lab kijken we ook mee in de pilot van het autonome pontje dat straks moet gaan varen tussen het Stationsgebied en de binnenstad. Er zit veel ontwikkeling in autonoom vervoer en we zijn benieuwd of we dat ook kunnen inzetten in het mobiliteitssysteem. Straks kun je wellicht via de MaaS app met het autonome pontje naar de binnenstad. Ook heeft deze pilot een nauwe relatie met de autonome logistiek pilot die al in de haven van Vlissingen-Oost loopt.
Het zijn allemaal dezelfde technieken en dat is ook wat we in Zeeland willen doen. Wij zijn het testgebied voor dat soort systemen en helpen dat te realiseren. Wij hebben de ruimte en relatieve rust ten opzichte van de Randstad.”

Verbreding

“Nu die 2 pilots lopen, kijken we ook hoe we dat verder kunnen verbreden. Een autonoom voertuig van Station Vlissingen naar de binnenstad is misschien nog een brug te ver. Autonoom rijden in mixed traffic is een grote uitdaging. Voetgangers en fietsers houden zich meestal niet zo goed aan de verkeersregels en kunnen onverwachts oversteken. Dat is voor een autonoom voertuig in deze fase nog heel moeilijk. Maar bijvoorbeeld een autonome verbinding naar het nieuwe Justitieel Complex die over een redelijk rustig traject gaat, is iets dat tot de mogelijkheden behoort.”

Ook een projectidee voor het Living Lab?

Ron is nog op zoek naar meer pilots om uit te voeren binnen het Living Lab Slimme Mobiliteit. Heb jij daarom een idee voor een innovatief project op het gebied van mobiliteit in Zeeland? Neem dan contact op met de heer R. de Bruijn via e-mail rmjc.de.bruijn@zeeland.nl.