De Kenniswerf is in ontwikkeling! De Kenniswerf wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is.

Investeringen

Dankzij het compensatiepakket Wind in de zeilen(externe link) zijn er middelen beschikbaar om zowel economisch als sociaal stevig te investeren in Zeeland. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio.

Ontwikkeling Kenniswerf

Een onderdeel van het pakket betreft de verdere ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen. De ambitie van de Kenniswerf is om een toonaangevende campus te zijn, met een internationale uitstraling. Door het pakket komen deze ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht.
Met het oog op de ontwikkeling van de Kenniswerf wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven en een aangenamer verblijfsgebied. Hierom verhuist de buitenopslag van de afvalverwijdering aan de Edisonweg nu al naar een tijdelijke locatie.

Verhuizing afvalverwijdering Edisonweg

De voorbereidingen voor de verhuizing zijn op  29 augustus 2023 gestart. Nadat de opslag verhuisd is en de sloopwerkzaamheden ter plaatse zijn uitgevoerd, zullen de schuttingen worden verplaatst, zodat er een doorkijk ontstaat naar het kanaal. De invulling van de locatie staat nog niet vast, maar er zal zeker oog zijn voor een groener en aangenamer verblijfsgebied.
De verhuizing van het resterende deel van de afvalverwijdering aan de Edisonweg staat gepland voor het najaar van 2024. Als de resterende (sloop)werkzaamheden starten, informeren we u hierover op deze website.