Van E-Mobility Park naar bruisende living lab

Zo’n 4 jaar geleden is het E-Mobility Park gebouwd met als doel; een locatie voor deelauto’s. Het initiatief kwam vanuit de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. De ambitie van de stichting was om in heel Zeeland deelauto’s aan te bieden. CZAV Mobility Group is vanaf de start al partner voor het aanbieden van laadpalen met AgriSnellaad op deze plek.
 

Ambities

Het project en de stichting bestaan inmiddels niet meer. Hierdoor kwam de locatie vrij en zou het worden opgeruimd. Vanuit CZAV vonden ze dit jammer met alle ambities die er zijn op de Kenniswerf. Zij zagen een kans en hebben deze met beide handen aangegrepen. 
Het doel? Van het E-Mobility Park een bruisende locatie maken voor het opladen van auto’s, deelmobiliteit en hiervoor aan de slag te gaan met de studenten en bedrijven in het gebied. Roel Clement, werkzaam bij CZAV vertelt ons meer.

AgriSnellaad

De heer Clement: “CZAV Mobility Group bestaat uit een drietal bedrijven, namelijk CZAV brandstoffen, AgriSneltank en AgriSnellaad. Laatstgenoemde is het jongste bedrijf en bestaat nu ongeveer 6 jaar. AgriSnellaad exploiteert laadinfra, dus laadpalen voor elektrisch vervoer. 

Aansluiting

Ik ben blij dat er op de Kenniswerf veel aandacht is voor mobiliteit en energie. Ik denk dat onze activiteit daar heel goed bij aansluit. Het E-Mobility Park is een bijzondere locatie door de bijzondere bouw. De materialen en constructie is circulair. Als het ooit weg zou moeten, kunnen we de materialen hergebruiken.
Daarnaast is het een locatie waar zowel energie wordt geleverd als opgewekt.”

Samenwerking met studenten

“Het liefst gaan wij in de komende periode kijken of er momenten zijn om samen met studenten naar de locatie toe te gaan. We kunnen theorie en praktijk combineren door een gastcollege te geven over laadinfra en dan vervolgens naar de locatie gaan om te laten zien hoe het eruit ziet. Bijvoorbeeld de straat open gooien en een kabel opzoeken of een laadpaal vanbinnen laten zien. Tegelijkertijd kunnen we op deze locatie aan studenten laten zien dat duurzame mobiliteit een heel interessant vak is en zo hopen we dat wij hen kunnen enthousiasmeren.”

Boost the Grid Challenge

“We zijn als AgriSnellaad betrokken bij de Boost the Grid Challenge van Dockwize. Deze challenge zoekt naar oplossingen voor problematiek van netcongestie. Hierbij kun je denken aan het opslaan van de energie van de zonnepanelen en dat gebruiken voor de laadpalen. Het laden maar ook het ontladen van de auto’s, bidirectioneel laden. Ook kun je denken aan het sturen van vermogens uit de laadpaal. Om dit te toetsen willen we deze locatie gebruiken, zodat we van daaruit de uitrol doen als we een goede oplossing hebben.

Lab

Er staan 5 palen dus als we met 3 toetsen, hebben we er nog 2 beschikbaar voor iemand die wilt laden. Het idee is om er dan ook echt een lab van te maken, een Smart Energy & Charging Lab. ‘Smart Energy’ staat voor het snel opwekken van energie en het op een slimme manier gebruiken. ‘Charging’ staat voor de laadinfra in combinatie met de energie.”

Toekomst als Smart Energy & Charging Lab

“We hopen dat we, in de periode dat we de plek huren, een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de mobiliteit op de Kenniswerf. Het zou heel mooi zijn dat dit op deze locatie kan én samen met studenten.
Ik hoop dat het in de toekomst een broeiende locatie is waar veel gebeurt en dit ook zichtbaar is. Dat we kunnen zeggen dat het een locatie is met alle voorzieningen van groot tot klein waar alle partijen op de Kenniswerf betrokken bij zijn geweest.”