Om een waardige verbinding te creëren tussen de binnenstad, de Kenniswerf en het stationsgebied gaan we de hoofdwegen op de Kenniswerf in 5 fases transformeren tot verbindingswegen die passen binnen het gebied.
Fase 1 (Edisonweg noord) is al bezig en de voorbereiding voor fase 2 (herinrichting Prins Hendrikweg) is in volle gang! Fase 2 omvat de Prins Hendrikweg van het station tot de kruising met de Oude Veerhavenweg.

Doel herinrichting

Het doel van de herinrichting van de Prins Hendrikweg is om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren, de verblijfskwaliteit te verbeteren en de verkeerscirculatie te optimaliseren.

Planning werkzaamheden

  • Op maandag 28 augustus 2023 starten de werkzaamheden van KPN en Delta Fiber aan de Prins Hendrikweg op en rondom de kavels bij de kruising met de Oude Veerhavenweg (stationszijde).
    Deze werkzaamheden staan gepland tot en met vrijdag 1 september 2023;
  • Op 18 september 2023 start DNWG met aanpassingen aan het elektra-net en de waterleiding aan de westzijde van de Prins Hendrikweg (havenzijde).
    Na de werkzaamheden aan de westzijde worden er door DNWG aanpassingen gedaan aan het elektra-net en de gasleiding aan de oostzijde van de Prins Hendrikweg (stationszijde).

Tijdens de werkzaamheden is de Prins Hendrikweg naar en van het station, via een ingestelde omleiding toegankelijk voor fietsers en voetgangers. 
Op de bijgevoegde tekening staan de afzettingen en omleidingen vanaf 18 september 2023. De afzettingen en omleidingen voor de andere fases worden op een later moment gedeeld. 
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de pagina Herinrichting wegen Kenniswerf