De Kenniswerf is een gebied in ontwikkeling! De gemeente Vlissingen wil de Kenniswerf aantrekkelijker maken om te studeren, te werken en te verblijven. Daarom is in co-creatie met HZ, Scalda en Dockwize de ontwikkelvisie Kenniswerf opgesteld. 

Parkeeronderzoek van 23-25 mei 2024

Om het gebied aantrekkelijker te kunnen maken, willen we een goed beeld krijgen van de parkeerdruk en de parkeermotieven in het gebied. Daarom wordt op 23, 24 en 25 mei 2024 op diverse tijden een parkeeronderzoek met kentekenregistratie uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Datacount B.V. 
Tijdens het onderzoek wordt er gekeken hoe druk het is, hoe lang er geparkeerd wordt door individuele parkeerders en wat de herkomst van de parkeerders is. Op deze manier hopen we een beeld te krijgen van hoelang en door wie de parkeerplaatsen worden gebruikt. De herkomst en het parkeermotief worden geanonimiseerd verwerkt door het onderzoeksbureau. 

Duurzamer en slimmer reizen 

De laatste keer dat er zo’n onderzoek is uitgevoerd in het gebied was in 2018. Er is nu behoefte aan actualisatie van dit onderzoek. Vervolgens wil de gemeente samen met de gebruikers van het gebied, bekijken hoe er duurzamer en slimmer gereisd kan worden van en naar de Kenniswerf.