De Kenniswerf is volop in ontwikkeling. Daarom nodigen wij u graag uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 21 maart 2024 over de ontwikkelvisie Kenniswerf.
U kunt tussen 16.00 en 18.00 uur binnenlopen in de PZEM-zaal van Dockwize, Edisonweg 41b in Vlissingen.

Hart van de Kenniswerf

De afgelopen jaren zijn grote delen van de Kenniswerf al getransformeerd. Het hart van de Kenniswerf verdient echter nog de nodige aandacht.
Het hart van de Kenniswerf is nu al de plaats waar HZ University of Applied Sciences, Scalda en Dockwize actief zijn op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Maar er kan veel meer!

Ontwikkelvisie

Daarom heeft de gemeente Vlissingen samen met HZ University of Applied Sciences, Scalda en Dockwize een ontwikkelvisie opgesteld over de toekomst van de Kenniswerf.
In de ontwikkelvisie staat de campusontwikkeling centraal. Tijdens de inloopbijeenkomst ontvangt u meer informatie over deze ontwikkelvisie Kenniswerf en wat de ambities zijn voor het gebied.

Inzage en inspraak

De ontwerpvisie is op 27 februari 2024 vastgesteld door het college en ligt tot 18 april 2024 ter inzage in de hal van het stadhuis. Na deze periode worden de inspraakreacties verwerkt en wordt de definitieve visie voorgelegd aan de gemeenteraad.