Op 30 mei 2023 ontdekte de gemeente dat er zich onder de grond van kavel 2a5 (kavel is gelegen aan de westzijde van het ‘Witte Huis’) aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen 2 bunkers bevinden. De bunkers zijn gevonden tijdens werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de kavel en moeten nader worden onderzocht.

Onderzoek

Om onderzoek te kunnen uitvoeren moeten beide bunkers worden uitgegraven. De Walcherse Archeologische Dienst doet dit onderzoek in samenspraak met Stichting Bunkerbehoud. Als de bunkers zijn vrijgegraven zal blijken of ze behouden worden.

Advies gevraagd

Op 1 juni 2023 heeft de gemeente Vlissingen Stichting Bunkerbehoud op de hoogte gebracht van de gevonden bunkers en om advies gevraagd.
Er wordt een standaard procedure doorlopen, waarbij gekeken wordt naar de zeldzaamheid van de bunkers en wat de staat is waarin de bunkers nog verkeren. Vervolgens zal een afweging plaatsvinden van de balans tussen economische en cultuurhistorische waarde.

Planning

Voor de werkzaamheden voor het vrijgraven van de bunkers is het specialistische bedrijf Bodac ingeschakeld. Dit omdat de hele locatie nog verdacht is op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO).

  • Als eerste worden van 21 tot en met 25 augustus 2023 de bomen gekapt die zich op de kavel bevinden. Hiervoor is een kapvergunning verleend;
  • Op 1 september 2023 plaatst Bodac de bemaling;
  • Van 4 tot en met 9 september 2023 worden de bunkers vrijgegraven en wordt de locatie vrijgegeven op het gebied van OO. Van 7 tot en met 9 september 2023 vindt de beoordeling van de bunkers plaats.