Binnenhavens

De Kenniswerf transformeert naar een modern werkgebied. De Binnenhavens maken onderdeel uit van dit gebied. De gemeente Vlissingen heeft de ambitie om van de Binnenhavens een maritiem centrum te maken met een watersportpier en een maritieme pier, waar ruimte is voor uiteenlopende innovatiegedreven nautische bedrijvigheid, visserij, onderwijs en recreatieve voorzieningen (jachthaven, horeca, cultuur). De Binnenhavens zijn in de huidige situatie al een gebied met veel bedrijfsactiviteiten. Grotere en kleinere bedrijvigheid met een link naar maritieme industrie, visserij en watersport hebben hun weg naar dit unieke deel van Vlissingen al gevonden. In de komende jaren zal dit gebied verder transformeren.

Binnenhavens impressie

Deelprojecten

Deelproject Omgeving Lasloods

Omgeving Lasloods is gelegen op de watersportpier van de Binnenhavens achter ‘t Smoske en de jachthaven aan de Prins Hendrikweg. Het gebied biedt ruimte aan bedrijven gericht op watersport en aan watersport gerelateerde recreatie, horeca en verenigingen en stichtingen.
De historische bebouwing die aanwezig is (zoals de bunker, de Lasloods en het maritieme erfgoed van Stichting Behoud Hoogaars), geven de pier sfeer en zijn waardevol voor de ervaring van de geschiedenis van het gebied. Bankert Boating is het 1e bedrijf dat zich hier heeft gevestigd en inmiddels zijn meerdere bedrijven gevolgd.

Ruimte

De gronden in de Omgeving Lasloods zijn geschikt gemaakt om uit te geven. Zo is er nog meer ruimte voor watergebonden bedrijvigheid en de huisvesting van watersport gerelateerde verenigingen, zoals de scouting en de visbootclub. Voor de bereikbaarheid van de kavels is een nieuwe infrastructuur aangelegd. Voor de bereikbaarheid over het water zijn oude steigers gesloopt en is de havenindeling geoptimaliseerd. 

Bouwrijp

Eind 2021 zijn de werkzaamheden afgerond om het gebied Omgeving Lasloods bouwrijp te maken. Daarbij zijn onder andere grondwerkzaamheden uitgevoerd om de kavels op hoogte te krijgen. In opdracht van DNWG zijn de benodigde kabels, elektra, water en leidingen aangelegd. Er is ook een nieuwe riolering met persleiding aangelegd, met uitleggers naar de diverse percelen. De bestaande asfalt rijbaan van de Jachthavenweg is verlengd. Rondom de landtong is een rijbaan van gebakken klinkers aangelegd van circa 5 meter breed. 
De kavels in Omgeving Lasloods en het aangrenzende havendeel van de 2e Binnenhaven worden door verschillende bedrijven, ontwikkelaars en verenigingen ingevuld. Wil je meer weten over deze ontwikkeling? Neem dan via e-mail kenniswerf@vlissingen.nl contact met ons op.

Deelproject omgeving Oceanwide

Omgeving Oceanwide is gelegen op de maritieme pier van de Binnenhavens. Deze pier geeft ruimte aan bedrijven met een maritiem karakter, zoals visserij en scheepvaart. Langs de Prins Hendrikweg ontstaat ruimte voor kantoren.
De gronden in de omgeving Oceanwide zijn geschikt gemaakt om te bebouwen. Voor de bereikbaarheid van de kavels is nieuwe infrastructuur aangelegd. De bedrijven Oceanwide, Gould, Seacontractors, heeft zich al gevestigd in het gebied en één van de kavels is voor Havenwerk, die daar een nieuw kantoor gaat bouwen. Wil je meer weten over deze ontwikkeling? Neem dan via e-mail kenniswerf@vlissingen.nl contact met ons op.