Besluit over bunkers en sloopwerkzaamheden

Op 30 mei 2023 ontdekte de gemeente dat er zich onder de grond van kavel 2a5 (kavel is gelegen aan de westzijde van het ‘Witte Huis’) aan de Prins Hendrikweg 2 bunkers bevinden. De bunkers zijn gevonden tijdens werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de kavel en zijn nader onderzocht door de Walcherse Archeologische Dienst en de Stichting Bunkerbehoud.

Onderzoek

Begin september 2023 zijn de bunkers vrijgegraven. Daarop volgde de beoordeling van de bunkers. Uit het onderzoek bleek dat beide bunkers van een aangepast type zijn en daarmee redelijk zeldzaam.
De staat waarin de bunkers verkeren, is echter slecht. In het verleden zijn van beide bunkers de daken al gesloopt.

Besluit

Het onderzoek zorgt er in ieder geval voor dat de kennis van en over deze bunkers voor altijd is vastgelegd en kan worden gedeeld. Voor het nemen van een besluit over de bunkers, zijn de economische en de cultuurhistorische belangen tegen elkaar afgewogen. Hierin is ook de waardering van de Walcherse Archeologische Dienst en de waardering van Stichting Bunker Behoud meegenomen. Met de conclusies uit het onderzoek en het ontvangen advies, besluit het college van B&W om de bunkers te laten slopen om ruimte te maken voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Planning sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden zijn in december 2023 afgerond en de grond is weer aangevuld.