Over kenniswerf

Over Kenniswerf

Over Kenniswerf

Kenniswerf is de kennis- en innovatiehotspot van Zeeland. Binnen het bedrijvenpark werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen, delen kennis en ervaringen. Starters met creatieve en vernieuwende ideeën kunnen op Kenniswerf terecht in Dockwize.

Werk maken van kennis, is de essentie van Kenniswerf. Het park fungeert als draaischijf en kraamkamer voor hoogwaardige industrie en industriële ontwikkeling. Kenniswerf stimuleert en faciliteert, onder meer met financieringsmogelijkheden en netwerk- en themabijeenkomsten. Innovatie als motor voor succes: een inspirerend vestigingsklimaat, kennisintensieve (hightech-)bedrijven, hoogwaardige arbeidsplaatsen gecombineerd met kennis- en researchinstituten HZ en Scalda. 

Ontwerp & realisatie: Nilsson